Skip to content

Decemberi első

Írta: Haas György, ekkor: 2010. 12. 10.

Elöljáróban

Ez a hírlevél − az újak kedvéért írom le újra − híradás a a híradásokról. Azokról, amelyek Geréb Ágnes fogvatartásának embertelen körülményei és jogszerűtlensége ellen tiltakoznak, s szabadon engedését követelik. Azokról, amelyek a nők szabad választáshoz való jogának deklarálását követelik, különös tekintettel a szülés helyének, módjának és kísérőjének a megválasztására. Azokról, amelyek egy átfogó szülészeti reformért szállnak síkra (és hangsúlyozzák, hogy a kérdés leszűkítése az „otthon vagy kórházban” hamis kettősségére úgy polarizál egy összetett problémát, hogy figyelmen kívül hagyja a korszerű szülészeti rendszerek komplexitását, amelyben helye van az ambuláns szülésnek, a születésháznak, a bába által kórházi környezetben kísért szülésnek[Egyesült Királyság: ezer szülészorvos, 30 ezer bába], és a különböző szakmai műhelyek − akár bábakörök − közötti eltérésnek és együttműködésnek egyaránt). És végül azokról, akik ezen belül az intézeten kívüli szülés szabályozásáért harcolnak immár két évtizede.

Tény, hogy e kérdések több mint két évtized óta várt, kért, követelt megoldását Geréb Ágnes két hónappal ezelőtti − jogellenes, folyamatos hazai és nemzetközi tiltakozást kiváltó − letartóztatása tette elodázhatatlanná, ám az is tény, hogy különböző kérdésekről van szó, amelyeket nem szerencsés összemosni. Egyiknek a megoldása nem helyettesíti a másikét. Fontos tehát, hogy újra meg újra − külön-külön és együtt is − számba vegyük őket: melyikkel hol tartunk? Honnan indultunk és hová jutottunk?

Úgy tűnik, a fogva tartás körülményei javultak, maga a raboskodás ténye azonban továbbra is fenyegető árnyékot vetve tornyosul a közelgő ünnepek elé. Ha a téli napfordulónak − a Fény születésének − előestéjére gondolunk, amikor minden ezredik magyar állampolgár bábájának a születését ünneplik szerettei, vagy Jézus születésének négy nappal későbbi ünnepére, vagy az új év egy héttel későbbi születésére, nem tudjuk a terített ünnepi asztalt a börtöncella nélkül felidézni, amelyben fogolyként él az, akinek oly sokan éppen a szabadság megélését köszönhetik. Párja (Erdély Dani) több levelet és felhívást tett közzé erről. Az utolsó címe pöszeNet, két nappal előtte jelentette meg a Forradalom esszét, kilenc nappal korábban írt levele pedig itt olvasható: Szabadon fogtam.

Az intézeten kívüli szülés szabályozása − paradox módon a mozgalom indítójának kizárásával, de − kétségtelenül halad. Sok életszerűtlen dolog (orvosi jelenlét, kórházi gyakorlat) kikerült már a korábbi tervezetből, a társadalombiztosítás részéről történő finanszírozástól azonban elzárkózik a jogalkotó. Ezért is, és egyéb részletekért (ambuláns szülés szabályozása) tovább folynak az egyeztetések. Szócska Miklós már december 3-án szerette volna véglegesíteni és aláírni a készülő kormányrendeletet, de a fentiek miatt erre nem kerülhetett sor. Három napja, december 7-én szűkebb körben folytatták az egyeztetéseket. (A paradoxonok közé tartozik, hogy az intézeten kívüli szülést csupán hírből ismerő szakembereken − szülészorvosokon, gyermekorvosokon, szülésznőn − kívül csupán egyetlen olyan bábát engednek a tárgyalóasztalhoz, aki nemcsak könyvekből [filmről] ismeri az otthon szülést.) A finanszírozásnak a szabályozásba történő beemelésére jelenleg nem sok esély van, a többi ponton még remélhető változás. Az egyeztetések lezárása után a rendelet kihirdetésére januárban, életbe lépésére áprilisban számíthatunk. Íme a rendelettervezet jelenlegi formájában: tervezet.

Akik a januári kihirdetést egyben életbe lépésnek is hitték, már-már okafogyottnak vélték a Mindenszülésért Mozgalom kezdeményezését az átmeneti szabályozásról. Az áprilisi hatályba lépés híre azonban azok számára, akiknek szülése az addigi hónapokban várható, továbbra is elodázhatatlanná teszi az átmeneti megoldás sürgetését. A Napvilág Születésház október 11-i sajtónyilatkozata leszögezi, hogy a fenyegetettségben légkörében a bábák nem vállalhatják a háborítatlanság biztosítását, aminek hatása kórházon belül és kívül tükröződik… Kórházon belül a hírlevél november 12-i duplaszámában idéztem rá példát, kórházon kívül pedig −többek között − Darvas György levele mutat rá a helyzet destruktív hatására. Mindezek miatt továbbra is fontos a kórházon kívüli szülés kísérés átmeneti szabályozásáért folyó munka is, amelynek keretében 2010. november 10-én a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban a Mindenórás Anyák és a Mindenszülésért Mozgalom képviselői átadták leveleiket dr. Réthelyi Miklós miniszter részére a kórházon kívüli szülés kísérés átmeneti szabályozásáért. Sürgős intézkedést kértek… Folytatás>>

Ennyit átfogó előzetesként.

xxx

Mielőtt a konkrét híradásokra térnék, magáról a hírlevélről néhány szót.

Novemberben három alkalommal küldtem híradást a híradásokról (november 3., 12. és 25.). Ebben a hónapban is hasonlóan tervezem.  Az előző számok már hozzáférhetők a Napkürt blogon, ahol korábban csak harmadik unokám érkezéséről szóló bejegyzés szerepelt. Ezt meghagytam, hiszen mindaz, ami ott történt, nem történhetett volna Ági nélkül. (Aki eljárás indításán töri a fejét, annak üzenem: a szülés Rómában történt.)

A korábban Google dokumentumként továbbított anyagokat mostantól kezdve külön dokumentumtárba teszem fel, így mostantól azok számára is olvashatóak, akik a Google docs-hoz valamilyen oknál fogva nem fértek hozzá. Elnézést, hogy az ezt jelző levelekre eddig nem válaszoltam. Abban bíztam, hogy ha a sajnálkozás helyett a megoldással együtt reagálok, az többet ad, mint a mentegetőzés.

Az eddig megjelent írások egyelőre maradtak a megjelenés napjához rendelt, összefűzött formában. Mától a megjelenő cikkeket, levélváltásokat, felhívásokat, egyéb információkat egyenként rögzítem, tehát a Napkürt blogon folyamatosan bővülő tartalmat talál, aki hét közben is ellátogat rá. A hírlevél a továbbiakban az előző időszakban felkerült cikkek címét és leadjét ajánló időszakos értesítőként működik.

Köszönök minden visszajelzést. Azok türelmét, akik az Első Szülői Értekezleten, vagy azóta jelezték, hogy szívesen közreműködnek az otthonszules.hu honlap felépítésében és működtetésében, az ünnepek végéig kérem. Szeretném első lépésben a blogot működni látni, és egy másik ügyhöz kapcsolódó két honlapot befejezni. S ha véget ér a hónap, indulhat a honlap (alapjainak a lerakása).

Kezdjük a megjelent írások áttekintését a fontosabb felhívások ismertetésével!
Akinek kéznél van a naptára, máris feljegyezheti az első időpontot:
2010. december 20. 17 óra.

xxx

A börtön ablakába – születésnapi éneklés Geréb Áginak

Meglátogatni, tortát, virágot, ajándékot bevinni, beküldeni nem lehet, így aki úgy érzi, szívesen adna neki valamit a születésnapjára, jöjjön oda… Tovább>>

xxx

Nonstop tüntetés

Nem évült el a január 8-ig tartó demonstráció sem, amit november 25-én közreadtam. Még 30 napig tart. Emlékeztetőképpen: Nonstop tüntetés

xxx

Születésnaptár

Nem tudsz eljönni, de szeretnél segíteni? Vagy eljössz, de ezen felül is keresed a támogatás lehetőségét? Ismerd meg a Születésnaptár képzőművészek összefogása révén megvalósuló eszközét a segítségnyújtásra és mások bevonására. Részletek>>

xxx

Informatika a Szabad Szülésért

Amennyiben a webhez, szerverekhez vagy programnyelvekhez értő, a szabad szülésért tenni kívánó szakértő vagy, kérlek töltsd ki az alábbi űrlapot. Szükségünk van ugyanis segítő kezekre és szeretnénk látni ki-milyen tudásával venne részt… Folytatás>>

A következő felhívás határideje már lejárt, mégis szeretnék visszatérni rá.

xxx

Ági könyvéből

A Szabad Szülésért csapata alábbi (facebookon megjelent) kiírásával november 2-től csaknem 3 héten át − november 21-ig − gyűjtötte egy ajándékba készülő, egyetlen példányban megjelentetni készült könyvbe szánt üzeneteket Áginak. A felhívás itt olvasható: Ági könyve.

Természetesen nem láttam a többi írást. Csak Lauráét, a lányomét, és a sajátomat. De hálás vagyok azoknak, akik a felhívást közzétették, hogy ezzel a késztetéssel segítettek felidézni és megformálni, ami bennem/bennünk volt. Most itt van. Ez Lauráé, s ez az enyém.

A felhívások után − és a sajtószemle előtt − személyesebb hangú levélváltás, blogbejegyzések következnek.

xxx

Levélváltás a kommunikációs stratégiáról

Néhány hete történt, hogy levelet kaptam Miki barátomtól, aki Magyarország és Új-Zéland között utazgat, és − egyebek között − a hatékony kommunikáció eszközeinek tökéletesítésével foglalkozik. Segítő szándékkal írt levelében olyan javaslatokat vet fel, amelyeket válaszaimmal együtt megosztandónak vélek azokkal, akiket a mozgalom kommunikációs stratégiájának kérdései foglalkoztatnak. Íme a két levél szövege.

xxx

Egy szülésznő blogjából

Egy kedves barátom, Geréb Ágnes (akiről már sokan hallhattak a szülésről és a születésről kialakult „elvetemült” véleménye okán), már másodízben kért meg, hogy halasszam el az egészségügyi blogomat: „Csupán két hónappal, amíg leállamvizsgázol szülészetből!” Ő már csak tudja mitől félt engem, hiszen őt aztán osztják akkor is, ha szólásra nyitja a száját, és akkor is, ha hallgat – írja blogjában egy szülésznő, Nili. Folytatás>>

Egyik este jött egy telefon: „Geréb Ágit letartóztatták. Meg tudod kérdezni mi történt a kórházban?” – Persze. De nem kérdeztem meg, mert válaszok nélkül is tudtam jól a kollégák véleményét. Várták már, hogy elégtételt vehessenek Ágnesen, a renitens, otthonszülést vezető asszonyon, akire az igazságszolgáltatás teljes szigorral lesújtott, és akit – meghosszabbítva előzetes letartóztatását – a mai napig sem engedtek szabadon – kezdi Nili a következő bejegyzését. Aztán így folytatja

x

Győzött Geréb Ágnes!

„Az emberek megtagadják prófétáikat és lemészárolják őket, de szeretik vértanúikat, és tisztelik azokat, akiket megöltek.”

F. M. Dosztojevszkij

Feczkó Tivadar Ákos, két otthon született gyermek édesapjának vitaindító írása a Geréb-ügyben. Bővebben>>

Még mindig a sajtószemle előtt, de az utolsó kitérő. Egy kis mozi. Filmmúzeumot is mondhatnék, hiszen a következő két film egyike se az előző hetekben készült, hanem két-három évesek. Éppen ezért érdekesek.

x

Kórházon kívüli szülés – Vendég Kepes András

A 2007-es események kapcsán készült, de ma is aktuális Kepes András nyilatkozata a TV2 Mokka című adásában.

x

Geréb Ági megszólal

„A TV2-ben került adásba az alábbi riport, hosszú idő után az első, amiben Ági nem a boszorkány – írta Erdély Dani a hírlevél duplaszámának megjelenése után. – Végre megszólalt, jó volt újra látni őt.” − Megnéztem. Tényleg jó volt. Itt találod. A felvétel időtartama 10 perc.

x

Első szülői Értekezlet

Ez is film, de már nem a múlt, hanem a jelen. Az Almássy téren (a volt szabadidőközpontban) 2010. november 7-én tartott Első Szülői Értekezlet előadója Békés Bence, a Szülők a Szabad Szülésért Társaság szóvivője. A 10 perces összefoglaló itt tekinthető meg.

x

Reggeli beszélgetés Feldmár Andrással

„Vancouverben, ahonnan jöttem, pár héttel ezelőtt egy nőt vert és erőszakolt meg egy férfi egy nyilvános helyen. Egy csomó ember körbeállta őket, és nézték. Sőt, a fényképezőgépükkel fényképezték. És a fényképek 15 percen belül az Interneten voltak. De senki, de senki nem jött a nő segítségére. Hát… − Én ezt látom. A Geréb Ági börtönben van, és minden megy úgy, mintha semmi se történt volna” − mondja Feldmár András ebben a reggeli beszélgetésben. A felvétel időtartama 16 perc. Felvétel indul.

A magyarországi történések nemzetközi visszhangján belül is kiemelkedő eseménynek számít a brit Királyi Bábakollégium fellépése Geréb Ágnes ügyében.

x

Geréb Ágnes szabadon engedését követeli a brit Királyi Bábakollégium

A brit Királyi Bábakollégium 2010. november 23-i állásfoglalásában Dr. Geréb Ágnes szabadon engedését követeli és azt, hogy Magyarországon a jogi szabályozás tegye lehetővé, hogy bábák kísérjenek kórházon kívüli szüléseket – olvashatjuk a fenti honlapon. – Az állásfoglalás szerint Geréb Ágnes jelenlegi ügye rámutatott arra, hogy európai szintű jogi szabályozásban szükséges garantálni, hogy a bába a várandós által választott helyszínen kísérhesse a szülést. Forrás (angolul): RCM condems detention of Budapest midwife összefoglaló magyarul: a brit Királyi Bábakollégium Geréb szabadon bocsátását követeli.

Talán a kollégiumi állásfoglalással is összefügg a szigetországból érkező prof. Lesley Page magyarországi látogatása, amelynek előzeteséből és a látogatást kommentáló cikkekből is közreadok néhányat.

x

Prof. Lesley Page látogatásának előzetese

Vasárnap érkezik Magyarországra a neves angol szülészeti reformer, prof. Lesley Page. A neves angol szülészeti reformer, prof. Lesley Page Magyarországra látogat, hogy felajánlja közreműködését a szülészeti reform kidolgozásában. A professzor asszony azzal a szándékkal is érkezik Magyarországra, hogy szakmai érveivel elősegítse Geréb Ágnes szabadon bocsátását, amelynek érdekében meglátogatja őt az előzetes letartóztatásban, valamint egy levelet ad át Magyarország kormányának, amelyben a világ minden tájáról 30 vezető szakember kéri a doktornő szabadon bocsátását. Részletes híradás…

x

Börtönben látogatja meg Geréb Ágnest a brit bába

– olvashattuk a Weborvos honlapján november 27-én.

x

Brit főbába segít az otthonszülés szabályozásában

adta hírül a Híradó december 1-jén

x

Geréb Ágnes a magyar szabályozatlanság áldozata

címmel a Hírszerző részletesebb interjút adott közre

a professzorasszonnyal december 3-án. Az interjú szövege.

x

Koncepciós per áldozata lesz Geréb Ágnes?

– kérdezi a Hírextra november 15-i számában egy Békés Bencével megjelent interjú címében az internetes híroldal.

Részlet a cikkből:

A szakértők szakszerűtlen műfogás alkalmazásával vádolják Geréb doktornőt, és azzal, hogy nyakcsigolya sérülést okozott a műfogással. Ezek szerint a „szakértők” nem ismerik a G. Martius által 1997-ben ismertetett műfogást, amit a világ számos országában alkalmaznak, eredményessége alapján szakszerűnek tartják, viszont nem lehet vele nyakcsigolya sérüléseket okozni. Ha tényleg nem ismerik a „szakértők”, akkor az a baj, ha pedig ismerik, és mégis ezt a véleményt adták eskü alatt, akkor az nagy baj. Részletek>>

x

Milyen az a G. Martinus által ismertetett műfogás?

– kérdezi a magunkfajta laikus, de sok szülész-nőgyógyász is, mert – mint látjuk – nem mindenkinek jutott ideje arra 1997 óta, hogy éppen ezzel ismerkedjen. Nem tudom. Minden esetre a kezembe kerülő tankönyvrészletet lefordíttattam. Akit érdekel, kattintson ide: Vállelakadások.

x

Geréb Ágnes pro és kontra

Hatalmas vihart kavart az otthonszülésről írott cikkünk. Rengeteg email, levél érkezett szerkesztőségünkbe, ezek közül most kettőt, a BBC több mint két évtizede Magyarországon élő kelet-közép-európai tudósítójának írását, illetve a szakmai kollégium vezetőjének véleményét teljes egészében közöljük – kezdődik a Heti Válasz november 16-i számának írása, majd Nick Thorpe hozzászólásával így folytatódik:

Elég rég óta élek Magyarországon ahhoz, hogy fel tudjam idézni, ahogy a 80-as évek derekán a Népszabadságban név nélküli cikkek olyanokat támadtak, akik ‘máshogy gondolkoznak’. A szarkazmusnak és a rosszul értesültségnek egyfajta egyvelege keveredett némi valódi statisztikával, és mindegyik a nemzeti érdekek védelmében beszélt. Élő Anita ‘Papnő lábbilincsben’ című cikke ugyanennek az újságírói iskolának a terméke. Folytatás>>

x

Hogy is van ez akkor?

Sokakat, akik nem jártasak a kutatások kutatásában, megtéveszthet a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakkollégium vezetőjének mindenütt – az imént a Heti Válaszban közreadott – hivatkozásai. A magyarázatot ismét egy levélből idézem:

„T. Z. mindig az ún. Wax metaanalízisre hivatkozik. A múltkor előttünk ültek Békés Bencével és Szebik Imrével a tévében. Már ott elmondta Imre is és azóta többször leírta ő is, Iványi Anna is:

A metaanalízis elrettentő adatai – jelesül: a háromszoros csecsemőhalálozás – olyan adatok alapján készültek, amibe belevették azokat az eseteket is, ahol a szülésnél NEM VOLT JELEN SZAKSEGÍTSÉG (azóta olvastam, hogy nagyon sokan Amerikában főleg a szegény társadalmi rétegekből, így szülnek)!

Amint ezeket kiszűrték ,természetesen’ eltűnt a különbség a halálozási mutatókban.

A metaanalízis is annyi állapít meg: ha nincs szaksegítség, akkor magasabb a halálozás. Tehát ha a doktor úr erre hivatkozik és a Heti Válasz cikk erre hivatkozik, akkor ferdít.”

Íme a források:

http://womenshealthnews.wordpress.com/2010/07/18/on-the-wax-meta-analysis-of-home-vs-hospital-birth/

http://www.midwiferytoday.com/articles/ajog_response.asp ]

x

Abu Geréb

Nincs olyan tévénéző, aki ne tudná, mi történt a Bagdad melletti Abu Ghraib börtönében, ahol több ezer irakit tartottak fogva az amerikai katonák. A foglyok oktalan kegyetlenkedéseknek voltak kitéve. Mindenfajta nemzetközi egyezményt felrúgva kínozták, alázták és törték meg a jobbára ártatlan embereket. Nem tökéletes a párhuzam, de amit dr. Geréb Ágnes szülész szakorvossal és szakképzett bábával mostanság a büntetés-végrehajtás emberei művelnek, az némileg hajaz az Abu Ghraib-i börtön szégyenére… Folytatás>>

x

Szabad szülés – a magyarok is megérdemlik!

E cikk írója, Kiersten Figurski nagyon jó barátunk, bábaként praktizál Új Mexikóban, és éveken keresztül, már a facebook előtt is naponta kaptunk tőle post-okat, amelyeken egy-egy újabb bébi születéséről számol be ismerőseinek. Most, hogy ez a szörnyű incidens történik Geréb Ágnessel és a szabadon megválasztható szüléssel, megkértük, írjon arról, miért és mennyire jó dolog a bába által levezetett szülés intézménye…Tovább>>

x

Hogyan szülnek otthon a nők?

Az otthonszülés nem csak Magyarországon osztja meg a laikusokat és hozzáértőket egyaránt. Érvek, ellenérvek egész sorát képes felsorakoztatni mindkét tábor. Itthon azonban még mindig az a legnagyobb probléma, hogy az otthonszülést igénylő – egyébként viszonylag szűk réteg – jogilag szabályozatlan területen kénytelen mozogni. De hogyan csinálják mások? Tovább>>

x

Geréb Ágnes és az otthonszülés – egy mentőorvos véleménye

Nagy port vert fel a közelmúltban Geréb Ágnes előzetes letartóztatása. Dolgozatomban ezt a témát járom körül, hangsúlyozva azt a tényt, hogy alapvetően fontosnak tartom az otthonszülés fogalmának, illetve Geréb Ágnes személyének és tevékenységének különválasztását. Jómagam mentőorvosként levezettem néhány intézményen kívüli szülést, volt ezek között időre történt szülés és koraszülés is, igaz, ezek egyike sem tervezett otthonszülés volt. Tovább>>

x

„Nagyon nagy a baj” − Geréb Ágnes pszichés nyomás alatt

Nagyon nagy baj van az előzetes letartóztatási rendszerrel – véli Geréb Ágnes ügyvédje, az Országos Ügyvédi Kamara elnöke. A szülésznő támogatói szerint koncepciós eljárás zajlik, az orvosok pedig uralni akarják a szülő nőket. Tovább>>

x

Gyilkos-e Dr. Geréb Ágnes? 10 tévhit – 10 tény a szabad szülésről

Paradox módon olyasmiért van börtönben egy asszonytársunk, amit soha nem is követett el? Gyilkos-e Dr. Geréb Ágnes? Miért hiszik őt egyesek gyilkosnak vagy sarlatánnak, mások miért tartják mindennél többre? Tovább>>

x

Búcsúzóul

Lezárni nem, csak elvágni tudom. Nagyon sok írás van még, amit kommentálhatnék, de akkor ezen a pénteken se jutna el a hírlevél azokhoz, akik már várják. Ezért azt az áthidaló megoldást választom, hogy a dokumentumtárat hozzáférhetővé teszem azok számára, akik szeretnének tovább tallózni az összegyűjtött cikkek, írások között. A www.dokumentumtar.com címen megtalálhatók az itt ismertetett, és nem ismertetett cikkek, levelek, filmek egyaránt.

Ha szeretnél leiratkozni, kattints ide

Feliratkozni itt tudsz (Csak akkor iratkozz fel, ha még nem vagy rajta a listán, de szeretnél értesülni a friss hírekről.)

Kommentelésre a Recommend funkció használatával van lehetőséged.